Project manager:    
Müllerová Květuše Hrabáková Petra Kilanarová Ladislava
Drymlová Kateřina Šmejcová Michala  
     
     
Hosté  
Kateřina Müllerová
Špatenka Miroslav
Halůzová Eva

E-mail: mullerova.kvetuse@seznam.cz